دیرگداز آذربایجان

صنایع سیمان و گچ

احتراماً به استحضار می رساند این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به تولید محصولات جدیدی گردیده که ویژگی دوکاره بودن (Cast & Gun) را دارا می باشد. که این امر باعث کاهش تعدد درخواست و بهبود زمان انبارگردانی و سهولت انتخاب نوع و نحوه اجرا میشود